W zakresie prac projektowych oferujemy:

  • zaprojektowanie od podstaw bezobsługowego stanowiska pracy,
  • zaprojektowanie kompletnego układu sterowania dla producentów maszyn.

  Prace projektowe obejmują rozmowy wstępne z klientem, opracowanie szkicu na podstawie omawianych założeń, projekt zasadniczy będący podstawą do wykonania prac mechanicznych (rysunki detali) oraz elektrycznych (schematy, rozprowadzenie kabli itp.).